ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΙΚΕ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ. : 800860099
ΔΟΥ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 143219527000
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 10, 71303, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108047777
ΦΑΞ: -
E-mail: info@forocom.gr

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ